Klubová zkouška povahy

 

 

Klubová zkouška povahy (KZP)

 

 

Bohemia Bandog Club (BBC)

 Chovatelským cílem BBC je vyšlechtit odolného, nebojácného a vyrovnaného pracovního psa, který musí pro zařazení do chovu splnit podmínky bonitace. Spodní věková hranice pro bonitování zvířete je 24 měsíců. Ve vyjímečných případech je možno bonitovat psy ve věku 20 měsíců s tím, že chovnost začne platit dovršením 24 měsíců věku psa (feny).

KZP BBCmá tři varianty dle způsobu vedení psa.

1. varianta: pes je uvázán u kolíku na řetězu minimálně 3 m dlouhém, aby měl dostatečnou volnost. Psovod je v úkrytu. Figurant ozbrojen obuškem projde kolem psa volným krokem bez jakýchkoliv náznaků útoku. Ze vzdálenosti pěti kroků od psa se prudce otočí a provede útok na psa. Současně s otočením figuranta se provede akustický rázový zvuk ze vzdálenosti 10 m od psa. Figurant se zastaví 1 m od psa a přeruší svůj útok, poté rychlým krokem odchází od psa.

Vyhovující: pes figuranta sleduje, popřípadě jej vyštěkává
A)při útoku po akustickém rázovém zvuku tvrdě a nekompromisně útočí
B)při útoku po akustickém rázovém zvuku couvne, ale hned se zorientuje a útočí

Nevyhovující: pes při útoku a po akustickém rázovém zvuku jasně projevuje známky strachu. Neútočí , nereaguje, stáhne se.

Hodnocení: 1-V = vyhovující – chovný(á)
1-N = nevyhovující – nechovný(á)

 

..........................................................................................................................................................................


2. varianta: pes jde na vodítku u nohy psovoda (bez náhubku). Z úkrytu vyběhne figurant ozbrojený obuškem, výkřik, výstřel.

Vyhovující: pes po útoku a akustickém rázovém zvuku nekompromisně zaútočí, má pevný zákus a pouští na povel.

Nevyhovující: pes po útoku a akustickém rázovém zvuku nezaútočí a pouze vyštěkává, projevuje známky strachu, rukáv jen oštipuje a je bez pevného zákusu.

Hodnocení: 2 – V /P (np) = vyhovující – chovný(á)/ Pouští (nepouští)
2 – N = nevyhovující – nechovný(á)

 

..........................................................................................................................................................................


3.varianta: pes jde bez vodítka u nohy psovoda, z úkrytu vyběhne figurant v obleku RING a zaútočí na psovoda. Pes bez povelu psovoda musí útok figuranta zlikvidovat. Hodnotí se razance útoku psa. Figurant po zákusu provede akustický rázový zvuk.
Hladké zadržení figuranta na 100 m. Figurant v obleku RING simuluje útěk a pes jej musí bez přítomnosti psovoda na jeho povel zadržet a bojovat, nebo jej po zákusu pustit a střežit do příchodu psovoda.

Vyhovující: Pes razantně zadrží figuranta, nemá bázlivou reakci na akustický rázový zvuk a sám,nebo na povel psovoda pouští. Nesmí odbíhat od figuranta. 

Nevyhovující: Pes neprovede zákus a po akustickém rázovém zvuku projevuje bázeň. Pes nepouští ani na třetí povel psovoda.

Hodnocení: 3 – V/P = vyhovující – chovný(á)/Pouští
3 – N = nevyhovující – nechovný(á)

Psi a feny,kteří uspěli při KZP jsou po splnění ostatních podmínek UCI a BBC uznáni za chovné a štěňatům budou vystaveny PP.